Zespół Kadr Szkolenia i OIN - Zespół Kadr, Szkolenia i OIN - KPP Pińczów

Zespół Kadr, Szkolenia i OIN

Zespół Kadr Szkolenia i OIN

Specjalista ds. OIN mł. asp. Tomasz Swat tel. 47 8053 249
Inspektor KSC Mirosław Myca tel. 47 8053 214
Kierownik Kancelarii Tajnej mgr Izabela Łabuda tel. 47 8053 220
Sekretarka K-nta mgr Jolanta Sarna-Próchniewska tel. 47 8053 206
faks 47 8053 303
e-mail kadry.pinczow@ki.policja.gov.pl