Zespół ds. Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia - KPP Pińczów

Zespół ds. Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

Zespół ds. Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

St. inspektor KSC mgr Seweryn Pietrawski tel. 47 8053 230
Inspektor KSC mgr Anna Fiksiak tel. 47 8053 251
Technik Beata Smogór tel. 47 8053 251
faks 47 8053 303
e-mail zaopatrzenie.pinczow@ki.policja.gov.pl