Komendant Komisariatu Policji w Działoszycach - Komisariat Policji w Działoszycach - KPP Pińczów

Komisariat Policji w Działoszycach

Komendant Komisariatu Policji w Działoszycach

nadkom. Mirosław Prusicki
Tel. 47 8053 243
e-mail: dzialoszyce@ki.policja.gov.pl