Skargi i wnioski

Informacja dotycząca złożenia skargi/wniosku w Komendzie Powiatowej Policji w Pińczowie

Skargi/wnioski można składać:

  • listownie na adres: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PIŃCZOWIE, ul. Floriańska 4, 28-400 Pińczów
  • osobiście – w budynku KPP w Pińczowie, ul. Floriańska 4,– tylko skargi uprzednio sporządzone osobiście
  • faksem – na numer: 47 80 53 303
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: pinczow@ki.policja.gov.pl
  • ustnie do protokołu – w budynku KPP w Pińczowie, ul. Floriańska 4, w dni powszednie w godz. 7.30-15.30

WAŻNE!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego,
  • dokładny adres do korespondencji,
  • dokładny opis zdarzenia.

WAŻNE!

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.