Dla ochrony stanowisk dzikiej przyrody - Aktualności - KPP Pińczów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dla ochrony stanowisk dzikiej przyrody

W piątek pińczowscy policjanci wzięli udział w plenerowym spotkaniu z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu, którego tematem była ochrona przyrody. Inicjatorem i organizatorem przedsięwzięcia, które odbyło się w wyrobisku kamienia „Serpentyny”, był Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Jak żyć w zgodzie z naturą, korzystać z jej piękna i wszelkich dobrodziejstw w sposób nie umniejszający nic z jej wartości. Na te i inne pytania odpowiedział dr Cezary Jastrzębski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Mówił przy tym o walorach przyrody nadnidziańskiej, która charakteryzuje się szczególną unikatowością w skali całego kraju.

Zaproszeni policjanci skupili się natomiast na kwestiach odpowiedzialności karnej za czyny kolidujące z przepisami o ochronie przyrody, lasach, zwierzyny łownej i zabytków archeologicznych wtopionych w otaczający krajobraz. Przypomnieli zebranym o przepisach kodeksu wykroczeń, które traktują o szkodnictwie leśnym i zagrożeniu pożarowym w obrębie łąk, pastwisk i terenów zalesionych.

Jak zgodnie potwierdzili wszyscy zebrani w nauce szanowania przyrody ożywianej i nieożywionej nie chodzi jednak o kary lecz przede wszystkim o to by zbudować w młodych ludziach poczucie odpowiedzialności za wszystko co żywe i piękne. Z tego w jakim stanie pozostawimy po sobie otaczającą nas przyrodę będą bowiem korzystać nasi potomni.

Spotkanie zakończyło się wspólnym sprzątaniem po wcześniejszych, mniej uświadomionych zwiedzających oraz pieczeniem kiełbasek na ognisku rozpalonym w specjalnie przygotowanym miejscu.

 

 

Opr. D.S

Źródło: KPP Pińczów