Ćwiczenia „EGIDA 2018” - Aktualności - KPP Pińczów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia „EGIDA 2018”

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Pińczowie, podobnie jak w pięciu innych jednostkach na terenie województwa świętokrzyskiego odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA 2018. Było to praktyczne sprawdzenie możliwości powoływania rezerw osobowych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Głównymi założeniami ćwiczeń było sprawdzenie gotowości działania Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie jako jednostki organizacyjnej przewidzianej do militaryzacji, praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych), kontrola organizacji procesu szkolenia teoretycznego oraz weryfikacja frekwencji i płynności przebiegu stawiennictwa osób posiadających nadane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Busku -Zdroju przydziały do służby w KPP Pińczów.

We wczorajszej próbie na terenie pińczowskiej jednostki, oprócz zawodowych policjantów, udział wzięło 20 rezerwistów, którzy w komplecie stawili się na ćwiczenia. W ich trakcie zapoznano powołanych z ich obowiązkami służbowymi oraz zadaniami planowanymi do wykonania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także ze strukturą organizacyjną i specyfiką służby w Policji. Rezerwiści szkolili się również w zakresie taktyki realizacji poszczególnych obowiązków.

Wsparcia policjantom w ćwiczeniach udzieliła Państwowa Straż Pożarna, której funkcjonariusze dokonali eliminacji zagrożeń chemicznych, a także przeprowadzili szkolenie dla rezerwistów z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w kraju.

 

Opr. D.S

Źródło: KPP Pińczów