Targi Edukacji i Pracy z policyjnym akcentem - Aktualności - KPP Pińczów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Targi Edukacji i Pracy z policyjnym akcentem

Wczoraj w budynku bursy szkolnej przy ul. Żwirki i Wigury 40 odbyły się Targi Edukacji i Pracy organizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie. Jedno ze stoisk przygotowali funkcjonariusze pińczowskiej Policji.

Na tegorocznych targach obok kilkunastu wystawców zachęcających do podjęcia pracy lub nauki pojawili się policjanci i pracownicy cywilni przedstawiający  możliwości przyjęcia i kariery w tej służbie mundurowej.

Policja pozostaje jednym z największych pracodawców na rynku, w szeregi której może wstąpić każdy polski obywatel, o nieposzlakowanej opinii, korzystający z pełni praw publicznych, który posiadł wykształcenie co najmniej średnie. Osoby charakteryzujące się odpowiednimi zdolnościami fizycznymi i psychicznymi  w dobie systematycznej modernizacji i poprawy warunków służby na pewno w tej formacji znajdą coś dla siebie, dzięki czemu będą mogły spełniać się zawodowo i osiągać właściwą dla siebie ścieżkę kariery.

Jak zostać policjantem krok po kroku wyjaśniał wszystkim zainteresowanym pracownik cywilny Policji. Mundurowi z kolei tłumaczyli jakie należy mieć predyspozycje do służby i czego można się spodziewać podczas szkolenia przygotowującego do zawodu

 

Wyk. D.S

Źródło: KPP Pińczów