Debatowali o bezpieczeństwie - Aktualności - KPP Pińczów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debatowali o bezpieczeństwie

Dzisiaj w Pińczowie odbyła się ewaluacyjna debata społeczna z mieszkańcami powiatu pińczowskiego pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Jej organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie oraz Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie.

Na spotkanie w sali gimnastycznej pińczowskiego ogólniaka zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, młodzież i mieszkańcy Pińczowa. Spotkanie dotyczyło kwestii bezpieczeństwa lokalnego oraz wzajemnej współpracy na linii Policja – lokalna społeczność. Narzędziem wykorzystywanym do tego typu kontaktów jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i to jej możliwościom oraz funkcjonalności została poświęcona pierwsza dyskusja.

Kolejnym, nie mniej ważnym tematem była służba dzielnicowych. Tutaj wspomniano o kolejnej aplikacji, która z kolei ułatwia kontakt z dzielnicowym i wskazuje dowolną jednostkę Policji pn. „Moja Komenda”.

Z uwagi na zbliżający się okres wakacyjno – urlopowy część spotkania przeznaczono na omówienie zasad bezpiecznego wypoczynku. W tym miejscu licznie głos zabrała pińczowska młodzież, która spodziewa się od władz zorganizowania miejsc, gdzie będzie mogła się gromadzić nie przeszkadzając mieszkańcom miasta.

Podsumowując dzisiejszą debatę mieszkańcy pozytywnie odnieśli się do stanu bezpieczeństwa w powiecie pińczowskim. Ich uwagi dotyczące jego poprawy niewątpliwie będą zweryfikowane i wykorzystane w organizacji służby policjantów.

Opr. D.S.

Źródło: KPP Pińczów