„SpoKREWnieni służbą” w Pińczowie - Aktualności - KPP Pińczów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„SpoKREWnieni służbą” w Pińczowie

Jutro w ramach ogólnopolskiej akcji oddawania krwi pn. „spoKREWnieni służbą” w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury odbędzie się zbiórka krwi, w której wezmą udział m.in. policjanci Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.

Corocznie 1 marca poprzez Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Polacy wspominają żołnierzy podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego. Z okazji tego święta, w hołdzie bohaterom, przez cały marzec na terenie kraju organizowane są zbiórki krwi pn. „spoKREWnieni służbą”, które jednocześnie zwracają uwagę na potrzeby Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Udział w tym przedsięwzięciu aktywnie akcentują świętokrzyscy policjanci i pracownicy cywilni, którzy w trakcie grupowych zbiórek krwi dzielą się tym najcenniejszym darem z potrzebującymi.

Jutro 9 marca 2018 r. we współpracy ze stowarzyszeniem Krewcy Ponidzianie akcja zostanie przeprowadzona na terenie Pińczowa. Od godz. 09.00 w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury policjanci i ich cywilni współpracownicy będą mogli oddać honorowo swoją krew. Do udziału w zbiórce zapraszamy przedstawicieli wszystkich służb mundurowych, jak również mieszkańców miasta, którym nie jest obojętny los chorych i chcą podzielić się życiem.

Ogólnopolska akcja oddawania krwi pn. „spoKREWnieni służbą” została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej.

 

Opr. DS

Źródło: KPP w Pińczowie