Podsumowanie pracy pińczowskiej Policji za 2017 r - Aktualności - KPP Pińczów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie pracy pińczowskiej Policji za 2017 r

Wczoraj w Sali Narad Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie odbyła się coroczna odprawa z udziałem Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artura Bieleckiego, kierownictwa naszej jednostki, policjantów oraz zaproszonych gości.

Podczas odprawy obecni byli również Wicestarosta Pińczowski Ryszard Barna, przedstawiciele władz samorządowych, ksiądz kanonik Jan Staworzyński, Prokurator Rejonowy w Pińczowie Jolanta Doroz, Komendant Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Grzegorz Karwat, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Pińczowie kpt. Agata Szóstak.

Komendant Powiatowy Policji w Pińczowie mł. insp. Jarosław Kosik w swoim wystąpieniu podsumował cały rok pracy pińczowskich policjantów. W przygotowanej na tę okoliczność prezentacji odniósł się do priorytetów Komendantów Głównego Policji i Wojewódzkiego Policji w Kielcach, które w swoim założeniu mają się przyczynić do wzrostu bezpieczeństwa publicznego i zaufania do Policji. Przedstawił rodzaje najczęściej popełnianych przestępstw i wykroczeń, odniósł się przy tym do lat ubiegłych. Omówił również skuteczność w procesie wykrywczym. Komendant przeanalizował bezpieczeństwo na drogach,  a w dalszej kolejności przedstawił wnioski, których realizacja jest konieczna chcąc poprawić skuteczność pracy pińczowskiej Policji. 

Ważną częścią prezentacji była informacja dotycząca wdrożenia nowych aplikacji „Moja Komenda” jak również uruchomienie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podsumowanie roku jednoznacznie wskazało na zmniejszenie liczby popełnianych przestępstw. Ich wykrywalność była utrzymana na wysokim poziomie. Zaproszeni goście potwierdzili, że odczuwają wzrost bezpieczeństwa swojego i obywateli. W swoich przemówieniach wyrazili uznanie dla pracy policjantów i zgłosili chęć dalszej współpracy.

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki  omówił pracę pińczowskich policjantów, jak również przedstawił prezentację dotyczącą wyników osiągniętych przez Policję świętokrzyska w 2017 roku.

  • odprawa1
  • odprawa2
  • odprawa3
  • odprawa4
  • odprawa5