Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko w sprawie artykułu Tygodnika Ponidzie „19-latek z Ponidzia pobity przez policjanta?”

W dniu 02 stycznia 2017 r. w Tygodniku Ponidzia pojawił się artykuł redaktor Marty Gajdy „19-latek z Ponidzia pobity przez policjanta?”. Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie, której artykuł dotyczy, nie zgadza się z zawartymi w nim informacjami i sposobem ich przedstawienia.

W dniu 15 grudnia 2017 r. przed godziną 14.00 pińczowscy policjanci zostali wezwani na interwencję domową, gdzie sprawcą awantury miał być syn osoby zgłaszającej. Interwencję domową podjęło dwóch policjantów. W związku z agresywnym zachowaniem 19- latka wobec członków rodziny, funkcjonariusze stwierdzili konieczność zatrzymania mężczyzny w celu odizolowania go od pozostałych domowników, aby nie dopuścić do stosowania wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej. Wobec mężczyzny zastosowano kajdanki.

Po doprowadzeniu do jednostki Policji irracjonalne, agresywne i niestandardowe zachowanie zatrzymanego sprawiło, że mundurowi zdecydowali o wezwaniu pomocy medycznej. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził konieczność poddania mężczyzny specjalistycznej opiece szpitalnej. Zaznaczyć należy, że nie chodziło tutaj o obrażenia fizyczne. Te były zaopatrzone w szpitalu, ale dzień wcześniej, bowiem 14 grudnia 2017 roku 19-latek brał udział w poważnym zdarzeniu drogowym. W skutek doznanych wtedy obrażeń ciała, udzielana mu była pomoc medyczna.

Pomimo takich faktów w Tygodniku Ponidzia ukazał się artykuł pod tytułem „19-latek z Ponidzia pobity przez policjanta?”, którego treść w naszej ocenie w negatywnym świetle stawia działania Policji. Uważamy, że informacje w nim zawarte nie zostały w należyty sposób zweryfikowane przez redaktora. Publikowanie artykułu, bez chociażby podstawowego sprawdzenia opisywanych w nich „faktów”, w których zarzuca się komukolwiek popełnienie przestępstwa, jest praktyką ze wszech miar naganną. Podważa to rzetelność dziennikarską i w naszej ocenie nastawione jest wyłącznie na uatrakcyjnienie wydania. W konsekwencji gloryfikuje się sprawcę, a pomawia funkcjonariuszy, którzy starali się udzielić pomocy zarówno sprawcy, jak i jego rodzinie, która wobec niego wnosiła o interwencję.

Nasze działania zostały przeprowadzone profesjonalnie, a sprawcy została udzielona pomoc i specjalistyczna opieka lekarska. Mężczyzna, który jest doskonale znany policjantom, z uwagi na wcześniejsze notowania kryminalne, w trakcie interwencji informował policjantów o swoich planach podważenia ich wiarygodności i profesjonalizmu, co jak widać zrealizował, przedstawiając nieprawdę w artykule redaktor Marty Gajdy.

Pomimo przeświadczenia o niewinności interweniujących policjantów, zgodnie z przyjętą procedurą, o tym zdarzeniu została poinformowana Prokuratura Rejonowa w Pińczowie, do której Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie zwróciła się z wnioskiem o jego wyjaśnienie.

Podkreślamy, że w naszej ocenie stawianie tak poważnych zarzutów wobec policjantów wypowiadanych przez jedną osobę, powinny być wcześniej rzetelnie sprawdzone, choćby ustaleniami organów ścigania. Tym bardziej, że autorka tekstu była informowana przez zgłaszającego o wcześniejszym poinformowaniu takich instytucji.

 

st. asp. Damian Stefaniec

Oficer Prasowy

Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie