Młodzież a jej bezpieczeństwo - Aktualności - KPP Pińczów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Młodzież a jej bezpieczeństwo

Dzisiaj pińczowski policjant spotkał się z uczniami niepublicznej szkoły „Awans”. Mundurowy rozmawiał z nastolatkami o używkach oraz odpowiedzialności karnej nieletnich.

Jak co roku krótko po rozpoczęciu roku szkolnego policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie spotykają się z uczniami gimnazjum i klas zawodowych, aby zwrócić uwagę młodych ludzi na zagrożenia na jakie mogą być narażeni w środowisku rówieśniczym. Mundurowy w szczególny sposób podkreślił tematykę uzależnień od takich używek jak alkohol, nikotyna, narkotyki i dopalacze. Zwrócił uwagę na przestępstwa popełniane pod wpływem substancji odurzających lub takie, które nierzadko popełniają osoby uzależnione po to by wejść w ich posiadanie. Wyjaśnił również na czy polega różnica pomiędzy narkotykami a dopalaczami.

W dalszej części spotkania mowa była o odpowiedzialności karnej nieletnich za czyny zabronione. Cały program zajęć wpisał się w założenia kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny”, w ramach którego MSWiA oraz KGP przygotowały różnorakiego pomoce dydaktyczne z zakresu bezpieczeństwa.

 

Opr. DS

Źródło: KPP w Pińczowie