Europejskie działania „Prędkość” – podsumowanie - Aktualności - KPP Pińczów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Europejskie działania „Prędkość” – podsumowanie

W minioną niedzielę na terenie województwa świętokrzyskiego policjanci przeprowadzili działania pod kryptonimem „Prędkość”. Działania te koordynowane były przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL. Uczestniczyła w nich także polska Policja. Wzmożone działania miały na celu kontrolę przestrzegania przez kierujących przepisów ruchu drogowego, a w szczególności zwrócenie uwagi na przekraczających dozwoloną prędkość.

Kolejny raz w tym roku prowadzone były policyjne działania pn. „Prędkość”. Mają one charakter międzynarodowy, a biorą w nich udział funkcjonariusze policji drogowej z ponad dwudziestu krajów Europy, zrzeszonych w międzynarodowej organizacji policji ruchu drogowego TISPOL. Taktyka działań zakłada organizację zarówno statycznych punktów pomiarów prędkości, jak i pomiarów prowadzonych dynamicznie, przede wszystkim w miejscach występowania zagrożeń.

Celem policyjnego działania pn. „Prędkość” jest przede wszystkim dyscyplinowanie kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość, ujawnianie sprawców wykroczeń, którzy nagminnie łamią przepisy drogowe, a także wyrabianie przeświadczenia u kierowców, że jazda z nadmierną prędkością jest niebezpieczna.

W trakcie działań świętokrzyscy funkcjonariusze skontrolowali 874 kierujących pojazdami. Mundurowi ujawnili  339 przypadków niestosowania się do ograniczenia prędkości.  W trakcie trwania działań 13 kierujących straciło prawo jazdy na 3 miesiące za nadmierna przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym . Dążąc do poprawy bezpieczeństwa, policjanci będą cyklicznie powtarzać tego typu akcje, ponieważ nadmierna prędkość jest nadal najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych.

Przypominamy!

Kierującemu, który porusza się pojazdem w terenie zabudowanym, przekraczając dozwoloną prędkość powyżej 50 km/h, obligatoryjnie zatrzymywane jest prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach