Bezpieczeństwo dzieci w czasie wakacji - Aktualności - KPP Pińczów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo dzieci w czasie wakacji

Zaczęły się wakacje. Najmłodszych czeka wiele niezwykłych przygód, wycieczek i zabaw nad wodą. Jest to czas nie tylko swobody, ale także czas brawury i lekkomyślności, skutkującej niejednokrotnie tragicznymi wydarzeniami. Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka to podstawowe zadanie, przed którymi stają nie tylko rodzice i opiekunowie, ale także służby mundurowe.

Jeszcze przed wakacjami policjanci spotykali się z dziećmi i młodzieżą, by uczulić ich na niebezpieczeństwa czyhające na nie podczas wakacji. Podczas takich spotkań, wskazywali m.in. podstawowe zasady bezpieczeństwa osobistego, bezpieczeństwa nad wodą, czy na drodze. Przypominali numery alarmowe do służb ratunkowych.

Aby wakacyjny czas minął spokojnie i bezpiecznie należy przestrzegań kilku podstawowych zasad.

DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW

 • starajcie się wyposażyć swoje pociechy w niezbędną wiedzę dotyczącą unikania zagrożeń oraz przypominajcie im o zasadach bezpiecznego wypoczynku;
 • wysyłając dzieci na zorganizowane formy wypoczynku, upewnijcie się, czy będą one miały właściwą opiekę i zapewnione bezpieczeństwo;
 • umieśćcie Państwo w widocznym miejscu mieszkania numery telefonów alarmowych, które mogą przydać się także dzieciom w razie wypadku: 997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe, 112 – służby ratunkowe;
 • wykazujcie troskę o życie i zdrowie dzieci i młodzieży.

DO DZIECI I MŁODZIEŻY

 • zawsze informujcie swoich rodziców o tym, gdzie i z kim przebywacie;
 • na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca z dala od jezdni, torów kolejowych, wykopów...;
 • jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze czy desce nie zapominajcie o kasku i ochraniaczach na nadgarstki i kolana;
 • kąpcie się tylko w miejscach do tego wyznaczonych - kąpieliskach strzeżonych - pod opieką ratowników lub osób dorosłych;
 • bądźcie ostrożni wobec zwierząt - nawet najbardziej łagodne bywają niebezpieczne;
 • nie korzystajcie z propozycji przejażdżki lub spaceru z nieznajomym;
 • nieznajomym nie podawajcie swojego adresu, nie bierzcie od nich: słodyczy, soczków, owoców czy zabawek;
 • pozostając samodzielnie w mieszkaniu ostrożnie obchodźcie się z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi;
 • nigdy nie bawcie się ogniem - ogniska rozpalajcie w wyznaczonych do tego miejscach, zawsze w obecności osób dorosłych;
 • uczestnicząc w pracach polowych zachowajcie szczególną ostrożność - nie dotykajcie maszyn i urządzeń będących w ruchu i pod napięciem;
 • podczas korzystania z Internetu nie podawajcie swojego nazwiska i adresu zamieszkania, nie ujawniajcie zwyczajów swojej rodziny, np. kiedy i gdzie rodzice chodzą do pracy, ile zarabiają. Pamiętajcie! Nie wolno przez Internet umawiać się z obcymi czy też zawierać z nimi transakcji.