Pierwsze prawo jazdy - karta rowerowa - Aktualności - KPP Pińczów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze prawo jazdy - karta rowerowa

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego uczestniczą w praktycznych egzaminach na kartę rowerową organizowanych przez szkoły podstawowe z terenu powiatu pińczowskiego. Taki egzamin często wiąże się z dużym stresem i tremą najmłodszych kierowców.

Każde dziecko, które ukończy 10 rok życia, a na lekcjach z komunikacji drogowej poznało przepisy ruchu drogowego i znaczenie znaków drogowych, może przystąpić do testu praktycznego w celu uzyskania karty rowerowej. Tu na przyszłych rowerzystów czeka tor przeszkód, dzięki któremu egzaminujący policjant obserwuje umiejętności jazdy, koordynację ruchów oraz wykorzystanie w praktyce poznanych przepisów.

W ramach ogólnopolskiego cyklu działań pod hasłem „Kreci mnie bezpieczeństwo” w trakcie egzaminów policjanci przypominają jego uczestnikom wszystkie zasady bezpiecznego korzystania z drogi. Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakim są rowerzyści, zależy bowiem w dużej mierze od nich samych. 

Praktyczne testy z umiejętności jazdy na rowerze odbywają się w większości szkół podstawowych, a jednym z obowiązków jest udział w nich specjalnie przeszkolonych osób, w tym policjantów ruchu drogowego.

Opr. DS

Źródło: KPP Pińczów