Chata Bogucka z wyróżnieniem kapituły konkursu „KOZIOŁEK” - Aktualności - KPP Pińczów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Chata Bogucka z wyróżnieniem kapituły konkursu „KOZIOŁEK”

Idea Nagrody „KOZIOŁEK” zrodziła się w 2000 roku. Głównym jej celem jest wspieranie aktywności i publiczna promocja powiatów, na terenie których działające osoby fizyczne i prawne przyczyniają się do znaczącej poprawy stanu bezpieczeństwa obywatelskiego oraz zabezpieczenia majątku państwowego i prywatnego. Istotnym jest również chęć wyrażenia uznania za wkład pracy i zaangażowanie w realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”.

Oceniając działania wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego w 2016 roku na rzecz profilaktyki i poprawy bezpieczeństwa publicznego wytypowano sześć najlepszych, wśród których znalazł się powiat pińczowski.

W trakcie wizytacji, weryfikacji i analizy nadesłanych sprawozdań z prowadzonych przedsięwzięć kapituła Nagrody zwróciła szczególną uwagę na działalność Stowarzyszenia Ludowego „Chata Bogucka” w Bogucicach, która otrzymała statuetkę „KOZIOŁKA” w ramach dodatkowego wyróżnienia.

Swoje wyrazy uznania za zdobyte nagrody, a przede wszystkim działania podejmowane w zakresie poprawy bezpieczeństwa, przekazał wszystkim wyróżnionym Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, a także Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz Michał Markiewicz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego .

 

Opr. D.S.

Źródło: KPP Pińczów