Świat wirtualny dzieci i młodzieży, a zjawisko cyberprzemocy - Aktualności - KPP Pińczów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Świat wirtualny dzieci i młodzieży, a zjawisko cyberprzemocy

Dziś odbyła się konferencja pod hasłem ”Świat wirtualny dzieci i młodzieży, a zjawisko cyberprzemocy” w Centrum Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W spotkaniu wraz z policjantami zajmującymi się profilaktyką z terenu naszego województwa i studentami, uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia dotyczące m.in. prawnych aspektów cyberprzemocy, o czym mówił st. sierż. Przemysław Nowak z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Kolejno asp. szt. Robert Wojciechowski przedstawił temat hejtu jako jednej z form naruszenia praw człowieka, a następnie dr Monika Wojtkowiak z Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Łukasz Maj z Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawili wyniki badań w wybranych szkołach województwa świętokrzyskiego dotyczących cyberprzestrzeni jako miejsca funkcjonowania i jego wpływu na sytuację wychowawczą.

Konferencji towarzyszyła wystawa prac plastycznych dotycząca cyberprzemocy.

Opr. MT

Źródło: KWP w Kielcach