Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rusza V Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Wolny czas – bezpieczny czas”.

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach i Wojewódzki Dom Kultury zapraszają do udziału w V Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Fotograficznym "Wolny czas – bezpieczny czas" pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego. Prace na konkurs można nadsyłać do 29 września.

Część plastyczna konkursu skierowana jest do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego. 

Prace opatrzone dopiskiem "Konkurs plastyczny WOLNY CZAS – BEZPIECZNY CZAS" należy przesyłać na adres:

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
ul. Ściegiennego 2
25–033 Kielce

Część fotograficzna konkursu skierowana jest do uczniów wszystkich typów szkół gimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego nieprofesjonalnie zajmujących się fotografią.
Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 1 fotografię.

Prace należy nadsyłać drogą e-mailową na adres: artystyczny@wdk-kielce.pl w formie załączników do listu elektronicznego, z dopiskiem: "Konkurs fotograficzny WOLNY CZAS – BEZPIECZNY CZAS".
W treści e-maila należy podać:

tytuł pracy,
imię i nazwisko,
adres autora,
telefon kontaktowy,
komentarz do zdjęcia, 
oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową o werdykcie jury.

Zainteresowanym udziałem w konkursie wszelkich informacji udzielają:

Marcin Janaszek  z Działu Animacji i Edukacji Kulturalnej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, nr tel.: 41 36 55 141; e-mail: artystyczny@wdk-kielce.pl
Małgorzata Sałapa-Bazak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, nr tel.: 41 349 23 38; malgorzata.salapa-bazak@ki.policja.gov.pl

Zapraszamy do udziału!

W zalączniku regulamin konkursu.

Załączniki do strony

  • 77 KB