Nośmy odblaski - Aktualności - KPP Pińczów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nośmy odblaski

Chociaż dni stają się coraz dłuższe, to jak widać warunki atmosferyczne nie są zbyt łaskawe dla kierujących i pieszych uczestników ruchu drogowego. Dla bezpieczeństwa ważnym jest aby piesi byli widoczni na drogach – nosili elementy odblaskowe.

To, że za swoje bezpieczeństwo na drodze w największej mierze odpowiadamy my sami, nie jest żadną tajemnicą. Stąd zasada zachowania ograniczonego zaufania wobec innych użytkowników dróg. Swoje bezpieczeństwo możemy również znacznie poprawić stając się bardziej widoczni dla innych. Do tego celu służą „odblaski” tj. kamizelki i różnego rodzaju elementy odblaskowe. Ich zdobycie nie nastręcza żadnych problemów, a użycie choćby niewielkiej opaski może uratować życie.

Pamiętajmy jednak, że odblaski należy eksponować na ubraniu wierzchnim w takim miejscu aby miały możliwość spełnić swoją funkcję, najlepiej tak aby były widoczne dla kierujących nadjeżdżających z różnych stron. Ich użycie poprawia widoczność pieszego na tyle, że kierowca ma wielokrotnie więcej czasu na podjęcie niezbędnej reakcji.

Od 1 września 2014 r. przepisy prawa o ruchu drogowym nakładają obowiązek używania elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych poruszających się po drodze, po zmierzchu, w obszarze niezabudowanym. Niedopełnienie tego obowiązku grozi karą grzywny w wysokości od 20 do 100 zł.

 

 

 

Opr. D.S.

Źródło: KPP Pińczów