Pińczowska debata „Reaguję – nie kabluję” - Aktualności - KPP Pińczów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pińczowska debata „Reaguję – nie kabluję”

Dzisiaj w sali konferencyjnej Hali Widowiskowo - Sportowej Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie, odbyła się debata z pińczowską młodzieżą pod hasłem „Reaguję – nie kabluję”. Jej organizacja była związana z cyklem podobnych spotkań Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Gerarda Baha, w ramach kampanii społecznej „Służąc niesiemy bezpieczeństwo”. Poza uczniami Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych pojawili się na niej nauczyciele oraz przedstawiciele władz powiatowych i gminnych.

Spotkanie rozpoczął Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pińczowie mł. insp. Grzegorz Makuch, który przywitał przybyłych gości, a także krótko przestawił założenia całej kampanii. Mówił również o nowych projektach MSWiA mających na celu ułatwienie kontaktów na linii społeczeństwo – Policja, tj. aplikacjach mobilnych Moja Komenda i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Broszury szerzej informujące o możliwościach tychże rozwiązań były dostępne dla każdego słuchacza.

Następnie mł. insp. Gerard Bah poprowadził debatę. Jego wystąpienie nie było monologiem, ale dyskusją z młodzieżą, w trakcie której padało wiele pytań i odpowiedzi. Wszystko to miało na celu przekazanie zebranym umiejętności oraz znaczenia reagowania na przejawy przemocy w przestrzeni publicznej (w tym środowiska szkolnego) oraz przypadki łamania praw człowieka. W dzisiejszych czasach przeciwdziałanie przestępczości nie tylko zaangażowania mundurowych, ale również ciągłego budowania współpracy między obywatelami i Policją. W tym kontekście ważnym słowem jest „odpowiedzialność”. Odpowiedzialność za drugiego człowieka, za społeczność, w której żyjemy, spoczywa bowiem na każdym z nas.

Podsumowaniem dyskusji było hasło NIE REAGUJESZ – AKCEPTUJESZ.

 

 

Opr. D.S

Źródło: KPP w Pińczowie

  • Pińczowska debata „Reaguję – nie kabluję”
  • Pińczowska debata „Reaguję – nie kabluję”
  • Pińczowska debata „Reaguję – nie kabluję”
  • Pińczowska debata „Reaguję – nie kabluję”
  • Pińczowska debata „Reaguję – nie kabluję”
  • Pińczowska debata „Reaguję – nie kabluję”
  • Pińczowska debata „Reaguję – nie kabluję”