„Od władzy do równowagi” - Aktualności - KPP Pińczów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Od władzy do równowagi”

Dzisiaj policjant Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie spotkał się w Zakładzie Karnym z osadzonymi biorącymi udział w programie profilaktycznym „Od władzy do równowagi”.

Osadzeni skazani za przestępstwa przeciwko rodzinie wzięli dziś udział w dyskusji z funkcjonariuszem pińczowskiej komendy. Policjant przygotował prezentację na temat zjawiska przemocy, jego charakterystyki oraz powszechnie panujących stereotypów. Mówiono również o procedurze Niebieskiej Karty oraz możliwościach Policji i innych służb mających na celu udzielenie pomocy w rozwiązywaniu domowych problemów. Każdy z osadzonych mógł odnieść podane przykłady stosowania przemocy i jej usprawiedliwiania do swoich własnych doświadczeń. Uczestnikom wręczono również ulotki dotyczące Krajowego Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz informacje na temat tworzonych w każdym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie programów edukacyjno-korekcyjnych.

Program resocjalizacyjny „Od władzy do równowagi” jest kierowany do osadzonych skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy wobec osób najbliższych i wspólnie zamieszkujących. Cały cykl przewiduje spotkania m.in. z policjantem, psychologiem i pracownikiem socjalnym.

 

Korzystając z okazji na zakończenie spotkania funkcjonariusz przedstawił funkcjonalne możliwości działania mobilnej aplikacji „Moja Komenda”, której znajomość być może przyda się zebranym po opuszczeniu murów więzienia.

  • podczas spotkania
  • podczas spotkania