Jak nie paść ofiarą handlu ludźmi - Aktualności - KPP Pińczów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jak nie paść ofiarą handlu ludźmi

Wczoraj policjantka ds. profilaktyki społecznej pińczowskiej komendy Policji zainaugurowała cykl spotkań z młodzieżą, dotyczącą problematyki handlu ludźmi.

W dobie dynamicznie zmieniającego się świata, łatwości przemieszczania się na duże odległości, migracji ekonomicznej i politycznej ludności nowego znaczenia nabrał problem handlu ludźmi. Zorganizowane grupy przestępcze wykorzystują wszelkie możliwe środki do tego aby zniewolić innych.

Właśnie tej tematyce poświęcone było wczorajsze spotkanie policjantki z uczniami pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie. Młodzież poznała sposoby werbowania i oszukiwania ludzi, którzy stają się „towarem” na sprzedaż. Mówiono również o różnego rodzaju metodach czerpania korzyści z wykorzystania drugiego człowieka oraz skali tego problemu w odniesieniu do naszego kraju. Jak się okazuje każdy z nas może bowiem stać się ofiarą takiego procederu, a także być jego świadkiem.

Organizację kolejnych tego typu spotkań przewidziano już w najbliższym czasie. Wpisują się one bowiem w zaplanowaną na terenie województwa świętokrzyskiego kampanię społeczną pod nazwą „SŁUŻĄC NIESIEMY BEZPIECZEŃSTWO”, której celem jest kształtowanie postaw społecznych negujących przemoc i łamanie praw człowieka.

Opr. DS

Źródło: KPP w Pińczowie

  • policjantka w trakcie spotkania