Jak nie popaść w nałogi - Aktualności - KPP Pińczów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jak nie popaść w nałogi

Dzisiaj Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie spotkali się z uczniami Zespołu Szkół w Działoszycach, w tym z członkami grupy wokalnej, którzy będą reprezentować nasz powiat na wojewódzkim przeglądzie zespołów folklorystycznych.

Spotkanie to inicjatywa szkoły, Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Działoszycach i oczywiście pińczowskiej Policji. Chodziło o to, by uświadomić utalentowanej młodzieży jakie zagrożenia niosą nałogi, począwszy od nikotyny, przez alkohol, po narkotyki i dopalacze włącznie. Policjanci mówiąc o problemie omawiali poszczególne przykłady poznane w czasie swojej codziennej służby.

O prawidłowe edukowanie uczniów dba również szkoła i władze gminne, które organizują i sponsorują kółka zainteresowań oraz wyjazdy ich na różnego rodzaju przeglądy i konkursy. Tak aktywowana młodzież potrafi właściwie zagospodarować swój wolny czas i nie wypełnia go używkami prowadzącymi do uzależnień.

Korzystając z okazji, policjanci spotkali się również z uczniami trzecich klas szkoły podstawowej i pierwszych gimnazjum mówiąc o zagrożeniach w sieci i cyberprzemocy. Wszystkim zgromadzonym przypomnieli także o internetowych aplikacjach tj. Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda, która ułatwiaja zlokalizowanie najbliższej jednostki Policji oraz kontakt z właściwym dzielnicowym.

 

 

Opr. D.S

Źródło: KPP Pińczów

  • policjanci podczas spotknia
  • policjanci podczas spotknia