Jesteśmy Waszą policją. Razem tworzymy bezpieczne województwo

Przemoc w rodzinie - Niebieska Karta

2009-12-07, Pińczów

Policja w ramach realizacji Procedury Niebieska Karta dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie w czasie podejmowanych interwencji musi zapewnić bezpieczeństwo ofiarom przemocy w rodzinie.

Ofiara przemocy jest informowana o przysługujących jej prawach, możliwości otrzymania pomocy i konkretnych miejscach, gdzie ta pomoc zostanie im udzielona.
Ponadto Policjanci podczas podejmowanych interwencji informują poszkodowanych o możliwości złożenia zawiadomienia o przestępstwie z art. 207 kk dotyczącego znęcania się fizycznego lub psychicznego nad osobą najbliższą.
Po każdej interwencji domowej jeśli stwierdzono przemoc lub istnieje podejrzenie przemocy, z rodziną stały kontakt utrzymuje dzielnicowy celem prowadzenia działań interdyscyplinarnych wobec sprawcy.
W przypadkach, gdzie sprawca notorycznie znęca się fizycznie i psychicznie nad ofiarą Sąd może zastosować tymczasowy areszt wobec sprawcy przemocy.
Przykładem tego może być fakt przemocy na terenie gminy Pińczów, gdzie mężczyzna za znęcanie się nad osobą najbliższą w dniu 31.10.2008r. decyzją Sądu Rejonowego w Pińczowie został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

powrót
Utworzono: 2009-12-07 14:08
X